Echizen Ware
page top
越前町内の窯元
pottery artist address phone
Hoetsugama Dousen Takemoto 83-8 Kumadani, Echizen-Town, Nyugun, 916-0275 0778-32-2844
ToboREN
Hoshikawagama
Kasumi Hoshikawa 36-60 Furuya, Echizen-Town, Nyugun, 916-0276  
Hachikugama Nobuo Takezawa 54-43-12 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 0778-32-2620
Tozangama Yoshihiro Kimura 16-22 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 0778-32-2552
  Kazu Yamada 16-14-2 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 0778-32-2538
Sogetsutobo   16-16 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 0778-32-2234
Suesugigama Yutaka Nakamura 107-1-109 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 0778-32-2232
Furaigama Uichiro Oya 107-1-110 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 0778-32-2210
Hikarigama Mitsuo Kasatsuji,
(Kenji)
20-5 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 0778-32-2654
Toboharuka Yoshida Shinsuke 3-23-1 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 0778-32-3380
Hotarugama Nobuhiko Fukushima 90-52 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 0778-32-2719
Sangetsugama Noriyuki Murata 83-27 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 0778-32-3478
Hyugakobo Hikaru Hyuga 54-43-10 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 0778-32-2378
Taetobo Shigehiko Tai 111-24-13 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 0778-32-2755
Noborigama   111-15-12 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273  
Michihiro Domoto 111-15 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 0778-32-3884
Yasutobo Yasumi Hattori Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273  
RICCA KITAZAKI Ricca Kitazaki 15-1 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 090-1312-8775
Torigoegama Yosuke Koizumi 100-2-4 Ozowara, Echizen-Town, Nyugun, 916-0273 090-1315-4006
Senshingama Kazuhiko Kawagishi 66-31 Enami, Echizen-Town, Nyugun, 916-0255 090-3762-2500
Kuninarigama Yoshiro Maeda 1-3-1 Kashizu, Echizen-Town, Nyugun, 916-0272 0778-32-2708
Akanetobo Akane Yamaji 35-10-2 Kashizu, Echizen-Town, Nyugun, 916-0272 0778-32-2216
Ayutobo Jun Murashima 6-12 Hatta, Echizen-Town, Nyugun, 916-0264 0778-32-3280
Ryusengama Ryuji Iwama 13-48-1 Enami, Echizen-Town, Nyugun, 916-0255 0778-34-1666
Hogetsugama Nobuyasu Kondo,
(Sanae)
19-4 Otani, Echizen-Town, Nyugun, 916-0251 0778-32-2758
Koengama Reiko Koen 15-19 Kadanji, Echizen-Town, Nyugun, 916-0253 0778-32-2706
Hosaigama Toyokazu Yoshida 44-11 Taira, Echizen-Town, Nyugun, 916-0224 0778-36-2005
Mishogama Satoko Shindo 14-3 Taira, Echizen-Town, Nyugun, 916-0224 080-5061-3105
Touseisya Naoki Izumi 21-69 Daiomaru, Echizen-Town, Nyugun, 916-0222 0778-36-2934
Otagama Kyui Kitano 114-39 Ota, Echizen-Town, Nyugun, 916-0215 0778-36-0539
Wakidanigama Takeshi Nishiura 75-130-2 Hosono, Echizen-Town, Nyugun, 916-0200 0778-36-1529
Ryuingama Chizuko Naito 27-27 Iwakura, Echizen-Town, Nyugun, 916-0212 0778-36-0516
Tsubakigama Tetsu Goto 57-11 Ota, Echizen-Town, Nyugun, 916-0215 0778-36-0428
Hanatoragama Kenichi Muso 19-16 Akaidani, Echizen-Town, Nyugun, 916-0205 090-7369-9206
Nanashigama Yuji Sato 55-63 Yokoyama, Echizen-Town, Nyugun, 916-0125 0778-34-8200
Tessengama Takeshi Tsumura 92-3-2 Ogura, Echizen-Town, Nyugun, 916-0111 0778-34-1073
Ushigoegama Nobuyasu Ito 6-23 Ushigoe, Echizen-Town, Nyugun, 916-0126 0778-34-5726
Unotobo Nao Uno,
(Fumi)
53-11 Saso, Echizen-Town, Nyugun, 916-0144 0778-34-2207
ZEN Yuzuru Sasaki 53-8 Saso, Echizen-Town, Nyugun, 916-0144 0778-34-2158