Echizen Ware
page top
福井県内の窯元
pottery artist address phone
Todokoro-Kei Hiroki Kitahara 44-58 Anyoji-cho, Echizen-city, 915-1201 090-6272-8874
Masudayatobo Mitsuo Masudaya 27-72 Sohara-cho, Echizen-city, 915-1241 0778-28-1525
Beroteisaigama Eiko Iwakuni 16-7 Maki-cho, Echizen-city, 915-1244 0778-28-1204
Souzangama Katsuyuki Sokura 4-23 Omushihonmachi, Echizen-city, 915-0884 0778-23-1922
Yanasetobo Kazuyuki Yanase 12-10 Otaki, Echizen-city, 915-0234 0778-42-0609
Takuhotobo Taku Ohara 4-11 Teraji, Echizen-city, 915-0204 0778-67-4426
Unohanagama Yoshiaki Uno 5-12 Yoshitani-cho, Sabae-city, 916-1105 0778-53-1364
Tabimakurawanryo Kurouemon Kumano 1-2-25 Chosenji-cho, Sabae-city, 916-0024 0778-51-9096
Yutobo Yukari Mohri 1-2-11 Arisada-cho, Sabae-city, 916-0057 0778-77-2007
Toya, Yamada Soube Soube Yamada 15-12 Fujima-cho, Sabae-city, 916-0072 0778-62-2168
Echizentenkigama Keisuke Kamiya 69-16-3 Mitome-cho, Fukui-city, 910-3608 0776-98-5545
Ensogama Koji Fukushima,
(Mayuko)
2-1-20 Ninomiya, Fukui-city, 910-0015 0776-97-8077
Anrigama Fusako Uno 3-1408 Shinbo, Fukui-city, 910-0833 0776-53-5259
Sakurakobo Keiko Sakurai 6-11-27 Omiya, Fukui-city, 910-0016 0776-26-8633
Tou "Kazukobo" Kazuyuki Kitajima, (kumiko) 41-24 Sue-machi, Fukui-city, 918-8077 0776-37-1356
Tohengama Takashi Goto 305 Watari-cho, Fukui-city, 918-8066 0776-36-4027
Eizangama Sakae Ohkubo 38-16-1 Kamiyoshino, Matsuoka, Eiheiji-cho, Yoshidagun, 910-1124 0776-61-6027
Tobotafuku Tomoko Yanagihara 11-15 Hanatani, Eiheiji-cho, Yoshidagun, 910-1215 0776-63-3288
Somakobo Masanao Kubose 29-8 Iwagano, Heisenji-cho, Katsuyama-city, 911-0825 0779-88-0838
Aonokigama Katsuhiko Matsui 44-10-55 Aonoki, Awara-city, 919-0814 0776-73-4069
Tosaigama Masato Omori 44-15 Aonoki, Awara-city, 919-0814 0776-73-5040
Shiokosigama Fucho Shirakoshi 11-19 Namimatsu, Awara-city, 910-4277 0776-79-1266
Baitobo Tetsuro Baito 14-6 Namimatsu, Awara-city, 910-4277 0776-79-1925
Kobokarento Manabu Tanaka 2-7-12 Jingaoka, Mikuni-cho, Sakai-city, 913-0062 0776-81-2733
Imojigama Tomota Kitamura 3-28 Imoji, Tsuruga-city, 914-0805 0770-22-4864
Yawaragikobo Kazuya Shimizu,
(Yasue)
29-12 Torihama, Wakasa-cho, Mikatakaminaka-gun, 919-1331 0770-45-0441
Wakasatobo Chodayu Yamamoto 2-3 Monzen, Obama-city, 917-0237 0770-57-1501